Pozyskiwanie, przetwarzanie i dostarczanie dokładnych danych.

Korzystając z Tomby, korzystasz z jednego, kompleksowego źródła danych: publicznej sieci WWW. Nasza codzienna analiza obejmuje miliony stron internetowych, najświeższe dane biznesowe.

Dlaczego wybrać Tombę

Zsynchronizowane z całą siecią

Każdego dnia Tomba odwiedza miliony stron internetowych w poszukiwaniu przydatnych danych biznesowych. Podobnie jak wyszukiwarki, stale indeksujemy całą sieć i porządkujemy dane, których nie ma w żadnej innej bazie danych.

TB

Of annual data processed

K

Web pages crawled every minute

M

Websites sources of data

M

Professional email addresses indexed

Mam pytanie?

Przeczytaj nasze często zadawane pytania

Dane rozpowszechniane za pomocą Tomby ujawniły źródła publiczne.

Tomba zapewnia przejrzystość, rozpowszechniając dane pochodzące ze źródeł publicznie ujawnionych. Oznacza to, że wszelkie informacje dostarczane za pośrednictwem usług Tomby są nie tylko dostępne publicznie, ale zostały również zebrane z platform lub baz danych, gdzie zostały już otwarcie udostępnione. Stosując się do tej praktyki, Tomba promuje etyczne podejście do przetwarzania danych, zapewniając użytkownikom jasne zrozumienie pochodzenia danych, do których uzyskują dostęp. Takie podejście pomaga zachować integralność procesu dystrybucji danych.

Dane, które nie mają już źródeł publicznych, są usuwane.

Tomba dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i przydatność dostarczanych danych. W ramach tego zobowiązania wszelkie dane, które nie mają już możliwych do zidentyfikowania źródeł publicznych, są niezwłocznie usuwane z baz danych. Niniejsza polityka pomaga chronić prywatność osób i organizacji, zapewniając, że nieaktualne lub już niepubliczne informacje nie będą rozpowszechniane. Zapewnia również, że dane dostarczane przez Tombę pozostają aktualne i wiarygodne, odzwierciedlając najbardziej aktualne dostępne informacje.

Osoby, których dane dotyczą, mają kontrolę nad swoimi danymi.

Tomba przywiązuje dużą wagę do prywatności i kontroli, jaką jednostki mają nad swoimi danymi osobowymi. Uznając znaczenie suwerenności danych, Tomba zapewnia osobom, których dane dotyczą, mechanizmy umożliwiające zarządzanie i kontrolę swoich danych. Obejmuje to opcje poprawiania, aktualizowania lub żądania usunięcia swoich informacji z baz danych Tomba. Praktyki takie są niezbędne do budowania zaufania i odpowiedzialności oraz do zapewnienia, aby osoby fizyczne miały wpływ na sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania ich danych osobowych.

Właściciele witryn internetowych mają kontrolę nad sposobem indeksowania ich stron.

Tomba szanuje autonomię właścicieli witryn internetowych w zakresie ich treści i zapewnia im kontrolę nad sposobem indeksowania ich stron. Właściciele witryn internetowych mogą określić swoje preferencje dotyczące indeksowania ich stron przez firmę Tomba na różne sposoby, na przykład za pomocą plików robots.txt lub bezpośrednio kontaktując się z firmą Tomba w celu dostosowania ustawień indeksowania. Szacunek dla preferencji właścicieli witryn internetowych nie tylko jest zgodny z najlepszymi praktykami w zakresie przeszukiwania i indeksowania sieci, ale także zapewnia współpracę między firmą Tomba a szerszą społecznością internetową.